Alte

Analiza axiologica a idealului educational romanesc

Incluse într -un tot unitar, valorile, subordonate idealului educaţional au condus la conturarea. Caracterul prospectiv al educaţiei ne orientează spre o analiză şi raportare. Exerciții aplicative și reflecții Realizaţi o analiză axiologică a valorilor fundamentale cuprinse în idealul educaţional românesc şi comentaţi importanţa. Cu studiul teoriei valorilor se ocupă axiologia, un domeniu fundamental al.

Lumen Publishing House Address: 2, Tepes Voda Str, Iasi, Romania. Cucoş, au o conotaţie axiologică, intervenţia formativă trebuie să se întemeieze pe linii de forţă valorică.

Fundamentele-pedagogiei pages 1

Analiza axiologica a idealului educational romanesc

Paragraful despre perspectivele educaţiei religioase în şcoala românească de astăzi probează capacitate de analiză pertinentă şi. Expresia de educație axiologică este mai puțin întâlnită în literatura. DPPD › valori_clasice_in_educatie cis01.

Zamfirescu, Spiritualităţi româneşti, M. Valoare ºi educaţie axiologică: definiţie ºi structurare. De unde şi dificultatea transferării idealului educativ în obiective. Această situaţie apare din aceea că nu se încearcă o analiză non-valorică a actului prin care individul îşi însuşeşte cadrul axiologic al societăţii sale.

Funcţia axiologică a educaţiei asigură persoanei criteriile valorice.

Perspective metodologice de formare

Analiza axiologica a idealului educational romanesc

Critique of the Educational Ideal. Oare copilul nostru nu are nevoie de capacitatea de a analiza şi a generaliza. Principiile sunt axate pe formarea şi dezvoltarea axiologică a elevilor din perspectiva. România, datorită nivelului ridicat, reprezintă un fenomen care determină, constant. Aşadar, idealul educaţional oferă un model de proiectare a personalităţii, în. Promovarea în cadrul politicilor educaţionale europene a – 14 – 3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion. Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică.

A fost analizat coraportul dintre concep-. Educația axiologică se referă la acel demers formativ centrat spre cunoașterea. Idealul educativ al societăţii democratice româneşti este un model de om conceput. Idealul îl constituie realizarea concordiei în egalitate și diversitate.

Funcţiile educaţionale aduc în atenţie educaţia ca valoare în sine. Analiza acestei prime funcţii a educaţiei permite decelarea a trei subfuncţii. Metode centrate pe analiza fenomenului, producerea ideilor și.

Compararea sistemului de educație românesc cu sistemul de educație. Idealul social: tipul sau modelul de personalitate dezirabil al unei societi.

Conferinta internationala lumen (2011) vol

Analiza axiologica a idealului educational romanesc

Analiza Comparativa Intre Sistemul de Invatamant Romanesc Si Sistemele de. Metodologia de eşantionare şi analiza statistică a datelor:. Analiza idealului pedagogic presupune raportarea la "un model" sau "un prototip ". Structura sistemului de învăţământ românesc este reglementată prin Legea.

Din analiza caracteristicilor şi funcţiilor educaţiei învăţământului, rezultă că asupra.