Alte

Enuntati trei definiții specificând genul proxim și diferența specifică a noțiunii

Termenul definit este o specie căreia i se precizează genul şi diferenţa specifică lui. Exemplu: Pătrat=df Dreptunghi cu toate laturile egale. Am invatat la scoala, pe vremuri, ca trebuie sa stabilesti genul proxim si diferenta specifica atunci când vrei sa definesti un fenomen, un obiect.

Definiția generică (prin gen proxim și diferență specifică ). Adesea definirea unei noțiuni se face prin indicarea genului proxim și a. Definiţia este o operaţie logică prin care se specifică proprietăţile caracteristice ale unui obiect sau înţelesul unui termen.

Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele sociale

Enuntati trei definiții specificând genul proxim și diferența specifică a noțiunii

Studiul noţiunii este intim legat de o serie de probleme metodologice şi. Delimitarea celor trei elemente ale termenilor ne permite să corectăm erorile. Forma principală a definiţiei explicite este definiţia generică ce conţine genul proxim şi diferenţa specifică:. Noţiunea este forma fundamentală a gîndirii şi obiectul de studiu a filosofiei, lingvisticii şi logicii. Definire- operaţie logică de gîndire sau mentală prin care se fac definiţii.

Definiţia constă în reconstituirea noţiunii, astfel încât să fie precizate extensiunea( sfera ) şi. Relatia dintre cele trei elemente poate fi redata prin urmatoarea schema care este forma. Uneori prin definitie se intelege nu relatia dintre definiens si definiendum.

Genul proxim, specia și diferența specifică – cotidianul crai

Enuntati trei definiții specificând genul proxim și diferența specifică a noțiunii

Genul proxim ar fi notiunea substanta chimica, iar diferenta specifica este. Lipsesc: trei ‎ specificând Manual LOGICA CLS. Noţiunea mai teoretică de „cal-putere“, aparatul de gimnastică. Aceasta reprezintă tocmai structura logică a unei definiţii.

Aristotel, este definiţia prin gen proxim ºi diferenţă. TIPURI DE DEFINIŢII: definiţii lexicale şi definiţii stipulative definiţia lexicală – definiţie care indică felul în. Evidenţiază însuşirile la care se aplică noţiunea definită.

Definitorul cuprinde genul proxim şi diferenţa specifică. Fie că una şi aceeaşi noţiune se poate exprima prin cuvinte. Definiţii prin gen proxim şi diferenţă specifică (generice) sunt acelea în care.

Vom începe prin analiza termenilor, a operaţiilor de construire şi de ordonare a. Analiza termenilor este tratată în logica tradiţională ca analiză a noţiunii. Iata si cateva exemple foarte simple de definitii:. Una dintre noţiunile fundamentale 42 Ibidem, p. Noţiune Logică Problematica logicii s-a lărgit şi Propoziţie 2. Embolofrazia este tulburarea psihică manifestă. Notele prin care specia se deosebeşte de genul proxim poartă numele de diferenţă specifică.

Deşi enunţată sumar, aici apare.

Metodologia dreptului sinteze pentru seminar

Enuntati trei definiții specificând genul proxim și diferența specifică a noțiunii

Puţine denumiri de sentimente au ca gen proxim un cvasisinonim urmat de diferenţe. Să fie capabil să rezolve sisteme liniare de ecuaţii cu două şi trei. Acest capitol este dedicat prezentării noţiunii de spaţiu vectorial şi. Determinaţi ( specificaţi ) următoarele noţiuni.

Prima diferenţă majoră între modul foucaultian de a concepe discursul şi. A- definitul: noţiunea care trebuie definită. Inteligenta Artificiala si Robotica” pentru ca trei ani mai târziu. Dimensiunea tehnica (evocata mai sus) a notiunii de „ciberspatiu” este.

Nici o definitie de tip gen proxim – diferenta specifica nu poate comunica.