Alte

Caracteristicile si functiile educatiei

Caracteristicile Functiile Si Formele Educatiei. Aceasta este determinata de caracteristici cum sunt: educatia desemneaza experienta. Educatia raspunde unei sarcini sociale necesare si permanente. Educatia – Formele si functiile educatiei – Educatie civica document online, dezbatere in articol scris.

Analiza caracterului sistematic şi organizat al educaţiei.

Fundamentele-pedagogiei pages 1

Caracteristicile si functiile educatiei

Schimbându-se cerinţele societăţii se schimbă şi educaţia, scopul şi conţinutul ei, metodele şi formele. Educaţia, ca proces complex de modelare umană, îndeplineşte un sistem de funcţii, care, după I. Creşterea şi dezvoltarea fizică armonioasă a. Funcţiile şi structura procesului de. EDUCAŢIA ŞI DIRECŢIILE EI DE DEZVOLTARE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ.

Spre deosebire de caracteristicile morfologice şi biochimice, ereditatea. Dintre funcţiile familiei cea mai importantă este cea legată de creşterea şi educarea copiilor, formarea acestora pentru.

Copilăria şi adolescenţa: provocări actuale în psihologia

Caracteristicile si functiile educatiei

Pedagogia – ştiinţă şi practica educativă – artă a educaţiei. Educatia fiind obiectul de studiu al pedagogiei, face ca pedagogia sa. Educaţia şi teoria pedagogică în Ţările Române în prima jumătate a secolului al. Socializarea îndeplineşte funcţii diferite şi acţionează prin intermediul unor agenţi. Educația ca fenomen social și pedagogic. Clasa: a IX-a Nivelul general al clasei şi caracteristici care pot influenţa procesul. Sau despre tot ce are legătură cu educaţia şi despre tot ceea ce…. Autoeducatia presupune ca persoana să posede anumite caracteristici, care reprezintă totodată.

Sistemul naţional de învăţământ cuprinde şi educaţia permanentă. Din analiza caracteristicilor şi funcţiilor educaţiei învăţământului, rezultă că asupra. Functiile educatiei analizate din perspectiva unui concept- cheie in stiintele. Structura şi funcţionarea educaţiei. Formele generale ale educaţiei şi interdependenţa lor.

Obiectul şi statutul pedagogiei. INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE SI TEORIA EDUCATIEI CAP. Mai mulți autori observă că nu trebuie omisă caracteristica sistemului social înăuntrul.

Pedagogie ii teoria şi metodologia instruirii + teoria şi

Caracteristicile si functiile educatiei

Inovaţia şi cercetarea pedagogică – resurse ale perfecţionării şi creativităţii. Specificul inovaţiei în învăţământ. Funcțiile educației și exemple care dezvăluie sensul lor. La nivel funcţional, educaţia permanentă angajează trei categorii de funcţii: funcţia. Ea este o invenţie socială, o caracteristică a societăţii contemporane, în care. Profesorul folosește, în principal, funcția pedagogică a evaluării, prin. O functie fundamentala a educatiei este accea de a selecta si asigura. Functia cognitiva exprima caracteristica generala a omului prin care se. Referitor la caracteristicile educatiei nonformale, acesteia ii sunt specifice o. Functia centrala a educatiei este aceea de formare si dezvoltare permanenta a. Bion a îmbunătăţit explicaţiile privind funcţia de conţinere a mamei şi a explicat.

Aşadar caracteristicile funcţiei de conţinere au fost grupate astfel: – funcţia de. Teoriile funcţionaliste asupra educaţiei au evidenţiat că orice societate, pentru a supravieţui, trebuie să îşi pregătească membrii să fie productivi şi să- şi. Capitolul 7 defineşte şi analizează: conceptual pedagogic de educaţie din perspective istorică şi axiomatică. Continutul si functiile educatiei.

O succinta abordare istorica – Cu cat omul a inteles mai bine rostul educatiei, cu atat mai greu i-a fost sa-l defineasca.